antalya Şubesi

Olağanüstü Genel Kurul İlanı

Derneğimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 14 Temmuz 2018 Cumartesi Günü saat 14:00 de Döşemealtı Polis Lokalinde yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise, 21 Temmuz 2018 Günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır. Üyelerimize duyurulur.

YÖNETİM KURULU

 


GÜNDEM :

  1. Açılış ve Yoklama
  2. Divan Heyeti Seçimi
  3. Yönetim ve Denetim Kurulu Faaliyet Raporlarının Okunarak İbrası
  4. Yeni Yönetim ve Denetleme Kurullarının Seçimi
  5. Dilek ve Görüşler
  6. Kapanış


YÖNETİM KURULU