antalya Şubesi

Burslar İle İlgili Duyurular

Bu sene genel merkezimiz tarafından yapılan yeni bir uygulama ile online burs başvuru sistemine geçildi.

Bizden burs talebinde bulunan teşkilat mensuplarımız arasında adaletin sağlanması amacıyla özel bir yazılım programı hazırlandı.

Öğrencilerimizin online başvuruda verdikleri bilgiler doğrultusunda ebeveynin vefat durumu, gelir düzeyi, ikamet durumu, öğrencilerin başarı sıraları, kazandıkları okullar, eğitim gören kardeş sayıları göz önüne alındı.

Bu veriler doğrultusunda gazi, malûl ve engelli çocuğu bulunan teşkilat mensuplarımıza öncelik tanındı.

Tamamen bilgisayar ortamında gerçekleşen puanlama sonucunda 800 öğrencimize burs verildi.

Bu öğrencilerimizden;
105 tanesinin velisi vefat ve emekli bekçi, emekli ve faal teknisyen yardımcısı, faal teknisyen ve genel idari hizmetli, 21 tanesinin velisi emekli komiser, emekli ve faal başkomiser, 666 tanesinin velisi vefat, malûlen emekli, emekli, faal polis memuru, 8 tanesinin velisi vefat, faal emniyet amiri, faal emniyet müdürü’dür.

2013 eğitim döneminde genel merkezin gerçekleştirdiği bu uygulamaya önümüzdeki dönem bütün şubelerimiz katılacaktır.

Tüm teşkilat mensuplarımıza ve öğrencilerimize duyurulur.